Lista aktualności Lista aktualności

Aby było bezpiecznie i profesjonalnie

Przed świętami Bożego Narodzenia zakończył się zorganizowany przez nasze nadleśnictwo kurs pilarzy. W ramach współpracy z pracującymi na naszym terenie ZUL-ami (Zakładami Usług Leśnych) ich pracownicy otrzymali możliwość zdobycia nowych kwalifikacji.

Kurs składał się z dwóch części: trwającego tydzień szkolenia teoretycznego oraz 2-tygodniowej praktyki. Dzięki przeszkoleniu swych pracowników, spółki wykonujące prace leśne na terenie Nadleśnictwa Supraśl, mogą poprawić poziom świadczonych usług oraz swoją konkurencyjność. To ważne, gdyż podczas przetargów na wykonywanie prac leśnych punktowane są m.in. kwalifikacje zatrudnionych osób. Korzyścią nadleśnictwa jest natomiast zwiększenie pewności odnośnie profesjonalizmu i terminowości wykonania zleconych prac. Nie bez znaczenia jest także podniesienie poziomu bezpieczeństwa podczas wykonywania trudnej i jednej z najbardziej niebezpiecznych prac jaką jest ścinka drzew.