Lista aktualności Lista aktualności

Konsultacje społeczne

Nadleśnictwo Supraśl informuje, że w dniach od 25 lutego 2022 r. do 25 marca 2022 r. trwają konsultacje społeczne wyznaczania (aktualizacji) powierzchni ekosystemów referencyjnych (ONG) i lasów o szczególnych walorach przyrodniczych High Conservation Value Forests (HCVF) w kategorii 4.1 (lasy wodochronne) zgodnie ze standardami FSC adaptowanymi do warunków Polski.

Ekosystemy referencyjne to powierzchnie w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego, na których nie pozyskuje się drewna, a zamierające drzewa pozostają do naturalnego rozkładu. Tereny takie zwiększają zasoby martwego drewna w lesie i stanowią ostoję organizmów związanych z rozkładającym się drewnem, wśród których są gatunki chronione, rzadkie lub w różnym stopniu zagrożone wyginięciem.

Lasy HCVF (High Conservation Value Forests) – lasy o szczególnych walorach przyrodniczych. Procedurze konsultacji społecznych zostaje poddana kategoria lasów HCVF 4.1 – lasy wodochronne.

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych są wyznaczane w oparciu o „Kryteria wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" autorstwa Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska".

Informacje o certyfikacji są dostępne na stronie: https://pl.fsc.org/pl-pl. Na wskazanych obszarach działania gospodarcze będą dostosowane do wymogów ochrony wartości takich lasów.

W załącznikach poniżej znajdują się wykazy wytypowanych ekosystemów referencyjnych (ONG) i lasów HCVF 4.1. Materiały te są dostępne również w siedzibie Nadleśnictwa Supraśl, ul. Konarskiego 8A, 16-030 Supraśl.

Uwagi i wnioski można przesyłać na adres siedziby Nadleśnictwa Supraśl lub drogą elektroniczną na e-mail: suprasl@bialystok.lasy.gov.pl w terminie do dnia 25 marca 2022 r.