Nadleśnictwo Supraśl Nadleśnictwo Supraśl

Siedziba Nadleśnictwo Supraśl
Nadleśnictwo Supraśl
85 71 31 550

ul. Konarskiego 8A
16-030 Supraśl

 

NIP: 542-030-36-78

REGON: 050026650

 

Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny (PAD) przyjmujacy zgłoszenia o pożarach
czynny jest w okresie od 15 marca do 15 października. Kontakt: 609 708 810

Nadleśniczy
Jarosław Karpiuk
85 71 31 550
Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Bozik
782 620 839
Główny Księgowy
Marta Wiszowata
782 620 088
Inżynier Nadzoru
Jacek Bejm
604 272 938
Inżynier Nadzoru
Jarosław Ćwik
691 364 580
Sekretarz
Marcin Matusiak
691 634 434

Dział Gospodarki Drewnem

Tomasz Zaremba
St. Specjalista SL d/s sprzedaży drewna
Tel.: 782 620 826
Wiktoria Maria Sadowska
Starszy referent
Tel.: 609 992 985
Iwona Zinkiewicz
St. Specjalista SL
Tel.: 782 620 177

Dział Gospodarki Leśnej

Krzysztof Sobolewski
St. Specjalista SL d/s użytkowania lasu i LMN
Tel.: 782 620 847
Ewa Poniatowska-Czaban
St. Specjalista SL d/s stanu posiadania
Tel.: 691 122 138
Małgorzata Matuszewicz
Specjalista d/s hodowli lasu, nasiennictwa i szkółkarstwa
Tel.: 782 620 832
Krzysztof Łaziuk
St. Specjalista SL d/s edukacji leśnej
Tel.: 782 620 848
Andrzej Baran
Specjalista SL ds. certyfikacji i ochrony przyrody
Tel.: 782 620 851
Małgorzata Dybowska
Specjalista ds. ochrony lasu i p.poż.
Tel.: 691 780 439

Posterunek Straży Leśnej

Jarosław Krzywosz
St. Strażnik leśny pełniący funkcję komendanta
Tel.: 691 754 253
Tadeusz Kowalewski
Strażnik leśny
Tel.: 782 620 833
Łukasz Dybikowski
Strażnik leśny
Tel.: 697 710 373

Ośrodek Hodowli Zwierzyny (OHZ)

Janusz Auchimik
leśniczy ds. łowiectwa
Tel.: 782 620 825

Stanowisko ds. Pracowniczych

Emilia Krasnopolska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 782 782 774
Joanna Adamska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 691 120 242

Dział Księgowości

Karolina Zakrzewska
Księgowa
Tel.: 603 635 274
Magdalena Szalecka
Starsza Księgowa
Tel.: 691 121 832
Bożena Świtecka
Księgowa
Tel.: 691 122 141
Paulina Gawrysiak
Księgowa
Tel.: 691 670 138
Paulina Talmon
Stażystka

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Krzysztof Domalewski
Specjalista d/s administracyjno-gospodarczych
Tel.: 691 362 440
Amanda Burzyńska
Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: 691 366 214
Aleksander Lickiewicz
Starszy referent ds. budowlanych
Tel.: 691 630 641
Adam Sorko
Starszy referent
Tel.: 691 363 292
Karolina Sobolewska
Stażystka

Arboretum

Iwona Zinkiewicz
St. Specjalista SL d/s Arboretum
Tel.: 782 620 177