Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Stan lasów i ich przyszłość wbrew pozorom, nie zależy tylko od leśników, ale również w dużej mierze od społeczeństwa. Dlatego też, oprócz zadań wynikających z prowadzenia szeroko rozumianej  gospodarki leśnej mającej na celu m.in. produkcję drewna, ochronę przyrody, Lasy Państwowe prowadzą edukację leśną społeczeństwa.

Celem edukacji jest upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym, wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej, podnoszenie świadomości społecznej w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze wszystkich funkcji lasu – bo las to szczególne dobro niezbędne do dalszej egzystencji człowieka na kuli ziemskiej. Dlatego też od wielu lat  w Kopnej Górze, która pełni rolę  centrum edukacji w naszym nadleśnictwie, prowadzi się edukację przyrodniczo- leśną  dostosowaną do oczekiwań społecznych.  Nasi goście – zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli mogą uczestniczyć w spotkaniach  z leśnikiem w „ Leśnej Szkole" w nowocześnie wyposażonej  sali edukacyjnej.

           Niewątpliwie bardzo ciekawym będzie wyjście w towarzystwie leśnika do lasu na jedną ze ścieżek przyrodniczych.  Ścieżka  „Woronicza" przedstawi  nam walory przyrodnicze rezerwatu o tej samej nazwie, przybliży też zagadnienia gospodarki leśnej na terenie nadleśnictwa  oraz zapozna z historią i dniem dzisiejszym kolejki wąskotorowej w Puszczy Knyszyńskiej. Ścieżka przyrodnicza  „Dolina Jałówki", która została poprowadzona przez najciekawsze fragmenty rezerwatu  „Jałówka"  zaprezentuje nam charakterystyczne zbiorowiska leśne, w tym naturalnego starego lasu, malowniczą dolinę Jałówki – jednego z licznie występujących w puszczy strumieni.

 Podczas spotkań w terenie najłatwiej możemy przedstawić specyfikę gospodarki leśnej lub zagadnień z ochrony lasu a co najważniejsze, w trakcie leśnych wędrówek łatwiej uczymy się właściwego zachowania w lesie.

           Odwiedzamy również na zaproszenie nauczycieli szkoły i przedszkola organizując spotkania i pogadanki  o tematyce przyrodniczo-leśnej. Taka edukacja skierowana jest do najmłodszych grup społeczeństwa.

           Wyjątkowo ciekawym obiektem  edukacji a zarazem miejscem  odpoczynku jest Arboretum w Kopnej Górze, które jest rodzajem ogrodu botanicznego o charakterze leśnego parku. W naturalnym puszczańskim otoczeniu prezentowane są drzewa i krzewy pochodzące z różnych stron świata oraz ich ogrodowe odmiany. Rośliny pogrupowane w kolekcje pozwalają na zaprezentowanie bogactwa świata roślin  obrębie rodzaju lub gatunku. Prowadzone tu zajęcia dla dzieci i młodzieży mają na celu nie tylko pokazanie ciekawostek roślinnych, ale także  przybliżenie piękna przyrody.

          Puszcza Knyszyńska była  przez stulecia świadkiem wielu zdarzeń historycznych,  co było inspiracją do utworzenia Małego Muzeum Puszczy Knyszyńskiej.  Wystawa prezentuje dzieje Puszczy Knyszyńskiej i wielu pokoleń jej mieszkańców. Znaczna część ekspozycji upamiętnia  polskich żołnierzy z 1831r. którzy polegli w bitwie pod Sokołdą. Po odnalezieniu mogiły, u stóp Kopnej Góry został wybudowany cmentarz wojenny upamiętniający poległych powstańców.

Cmentarz, muzeum oraz przebiegająca przez Kopną Górę ścieżka przyrodniczo-historyczna,  „Szlakiem Powstania Styczniowego"  stwarzają możliwość poszerzenia wiedzy przyrodniczo- leśnej  o elementy burzliwej historii jakie miały miejsce na tych terenach i są z nimi nierozerwalnie związane.

Wszystkie zainteresowane współpracą  placówki oświatowe lub inne instytucje informujemy, że warunkiem takiej współpracy jest zapoznanie się załączonym poniżej regulaminem oraz podpisanie oświadczenia.