Wydawca treści Wydawca treści

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o postępowaniach od dnia 1.07.2021 r.:

 

Supraśl, dnia 05.07.2021


OGŁOSZENIE

Nadleśnictwo Supraśl informuje o wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku biurowego Nadleśnictwa Supraśl wraz z zagospodarowaniem terenu” znak sprawy: SA.270.2.2021. Ogłoszenie oraz dokumentacja dotycząca postępowania do pobrania poniżej oraz dostępna pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl. Ogłoszenie do pobrania

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2021-07-05. Otrzymało ono nr: 2021/BZP 00103769/01.

Link do wersji archiwalnej BIP Nadleśnictwa Supraśl, gdzie znajduje się cała dokumentacja dot. powyższego postępowania:  https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_suprasl/zamowienia_publiczne/pg_202104260423732199073

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podstawowe dane postępowania:

 • Przedmiot postępowania:

Budowa kompleksowej zagrody pokazowej żubrów w Kopnej Górze - etap II (pakiet I - instalacje elektryczne, pakiet III – paśnik z cielętnikiem) i etap III

 • Tryb postępowania

Tryb podstawowy

 • Data publikacji

2021/07/06

 • Data składania ofert

2021/07/21

Supraśl, dnia 06.07.2021

OGŁOSZENIE

Nadleśnictwo Supraśl informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Budowa kompleksowej zagrody pokazowej żubrów w Kopnej Górze - etap II (pakiet I - instalacje elektryczne, pakiet III – paśnik z cielętnikiem) i etap III" znak sprawy: SA.270.9.2021. Ogłoszenie do pobrania

Ogłoszenie oraz dokumentacja (SWZ, załączniki do SWZ) dotycząca postępowania są dostępne pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2021-07-06. Otrzymało ono nr: 2021/BZP 00106029/01.

Zapraszamy do składania ofert przez platformę zakupową Nadleśnictwa Supraśl, pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Supraśl, dnia 07.07.2021

OGŁOSZENIE

Nadleśnictwo Supraśl informuje o wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Dostawa paliw, olejów oraz innych artykułów do środków transportowych i maszyn eksploatowanych w Nadleśnictwie Supraśl” znak sprawy: SA.270.8.2021. Ogłoszenie do pobrania

Ogłoszenie oraz dokumentacja dotycząca postępowania są także dostępne pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2021-07-07. Otrzymało ono nr: 2021/BZP 00106807/01.

Link do wersji archiwalnej BIP Nadleśnictwa Supraśl, gdzie znajduje się cała dokumentacja dot. powyższego postępowania - https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_suprasl/zamowienia_publiczne/pg_202106170392270335651
 

Informacja:

Nadleśnictwo Supraśl udostępnia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  pn. „Dostawa paliw, olejów oraz innych artykułów do środków transportowych i maszyn eksploatowanych w Nadleśnictwie Supraśl” znak sprawy: SA.270.8.2021. Informacja do pobrania

Informacja oraz cała dokumentacja do postępowania są również dostępne pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl

Link do wersji archiwalnej BIP Nadleśnictwa Supraśl, gdzie znajduje się cała dokumentacja dot. powyższego postępowania - https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_suprasl/zamowienia_publiczne/pg_202106170392270335651

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Supraśl, 13.07.2021 r.

Informacja:

Nadleśnictwo Supraśl udostępnia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego poza ustawą PZP pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych podczas realizacji zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku biurowego Nadleśnictwa Supraśl wraz z zagospodarowaniem terenu”” znak sprawy: SA.270.7.2021. Informacja do pobrania

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podstawowe dane postępowania:

 • Przedmiot postępowania:
  Utrzymanie stada wolnościowego żubrów w latach 2021- 2022 oraz przywrócenie i utrzymanie właściwego stanu siedlisk 3 chronionych gatunków roślin w Nadleśnictwie Supraśl
   
 • Tryb postępowania:
  Przetarg nieograniczony
   
 • Data publikacji:
  2021/07/13
   
 • Termin składania ofert:
  2021/08/13

Supraśl, dnia 13.07.2021

OGŁOSZENIE

Nadleśnictwo Supraśl informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Utrzymanie stada wolnościowego żubrów w latach 2021- 2022 oraz przywrócenie i utrzymanie właściwego stanu siedlisk 3 chronionych gatunków roślin w Nadleśnictwie Supraśl" znak sprawy: SA.270.10.2021. Ogłoszenie do pobrania

Ogłoszenie oraz dokumentacja (SWZ, załączniki do SWZ) dotycząca postępowania są dostępne pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl

Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 2021-07-13. Otrzymało ono nr: 2021/S 133-353860

Zapraszamy do składania ofert przez platformę zakupową Nadleśnictwa Supraśl, pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Supraśl, 14.07.2021 r.

Informacja:

Nadleśnictwo Supraśl udostępnia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Budowa kompleksowej zagrody pokazowej żubrów w Kopnej Górze - etap II” pakiet II  znak sprawy: SA.270.6.2021. Informacja do pobrania

Informacja oraz cała dokumentacja do postępowania są również dostępne pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl

Link do wersji archiwalnej BIP Nadleśnictwa Supraśl, gdzie znajduje się cała dokumentacja dot. powyższego postępowania - https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_suprasl/zamowienia_publiczne/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Supraśl, dnia 15.07.2021 r.

Informacja:

Nadleśnictwo Supraśl informuje, że do pobrania znajduje się pismo dot. wyjaśnienia treści SWZ do postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa kompleksowej zagrody pokazowej żubrów w Kopnej Górze - etap II (pakiet I - instalacje elektryczne, pakiet III – paśnik z cielętnikiem) i etap III"  (zn. sprawy SA.270.9.2021). Informacja do pobrania

Informacja oraz cała dokumentacja do postępowania znajduje się również pod adresem platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Supraśl, 20.07.2021 r.

Informacja:

Nadleśnictwo Supraśl informuje, że dn. 16.07.2021 r. udzieliło zamówienie firmie INVESTKAR Karol Klimowicz, Al. Jana Pawła II 59/53, 15-704 Białystok w ramach postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego poza ustawą PZP pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych podczas realizacji zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku biurowego Nadleśnictwa Supraśl wraz z zagospodarowaniem terenu” znak sprawy: SA.270.7.2021.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Supraśl, dnia 21.05.2021 r.

Informacja:

Nadleśnictwo Supraśl udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. „Budowa kompleksowej zagrody pokazowej żubrów w Kopnej Górze - etap II (pakiet I - instalacje elektryczne, pakiet III – paśnik z cielętnikiem) i etap III” znak sprawy: SA.270.9.2021 Informacja wraz z całą dokumentacją do postępowania również dostępne pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl. Do pobrania

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Supraśl, 21.07.2021 r.

Informacja:

Nadleśnictwo Supraśl udostępnia informację z otwarcia ofert dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Budowa kompleksowej zagrody pokazowej żubrów w Kopnej Górze - etap II (pakiet I -instalacje elektryczne, pakiet III – paśnik z cielętnikiem) i etap III” znak sprawy: SA.270.9.2021. Informacja oraz dokumentacja do postępowania również dostępna pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl. Informacja do pobrania

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podstawowe dane postępowania:

 • Przedmiot postępowania
  Ochrona czynna siedlisk lasowych, borów mieszanych świeżych oraz mokradeł na terenie Nadleśnictwa Supraśl w roku 2021
   
 • Tryb postępowania
  Tryb podstawowy
   
 • Data publikacji
  2021/07/23
   
 • Data składania ofert
  2021/08/02

Supraśl, dnia 23.07.2021

OGŁOSZENIE

Nadleśnictwo Supraśl informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Ochrona czynna siedlisk lasowych, borów mieszanych świeżych oraz mokradeł na terenie Nadleśnictwa Supraśl w roku 2021" znak sprawy: SA.270.11.2021. Ogłoszenie do pobrania

Ogłoszenie oraz dokumentacja (SWZ, załączniki do SWZ) dotycząca postępowania są dostępne pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2021-07-23. Otrzymało ono nr: 2021/BZP 00125300/01.

Zapraszamy do składania ofert przez platformę zakupową Nadleśnictwa Supraśl, pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Supraśl, dnia 26.07.2021


OGŁOSZENIE

Nadleśnictwo Supraśl informuje o wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Budowa kompleksowej zagrody pokazowej żubrów w Kopnej Górze - etap II” znak sprawy: SA.270.6.2021. Ogłoszenie oraz dokumentacja dotycząca postępowania do pobrania poniżej oraz dostępna pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl. Ogłoszenie do pobrania

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2021-07-26. Otrzymało ono nr: 2021/BZP 00125971/01.

Link do wersji archiwalnej BIP Nadleśnictwa Supraśl, gdzie znajduje się cała dokumentacja dot. powyższego postępowania:  https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_suprasl/zamowienia_publiczne/pg_202106080581276585646

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Supraśl, dnia 27.07.2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Nadleśnictwo Supraśl informuje o unieważnieniu w części II i III (Pakiet II i III) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kompleksowej zagrody pokazowej żubrów w Kopnej Górze - etap II (pakiet I -instalacje elektryczne, pakiet III – paśnik z cielętnikiem) i etap III” znak sprawy: SA.270.9.2021. Zawiadomienie do pobrania

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Supraśl, dnia 02.08.2021 r.

Informacja:

Nadleśnictwo Supraśl udostępna informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinasowanie zamówienia pn. "Ochrona czynna siedlisk lasowych, borów mieszanych świeżych oraz mokradeł na terenie Nadleśnictwa Supraśl w roku 2021", znak sprawy: SA.270.11.2021. Informacja do pobrania

Informacja wraz z całą dokumentacją do postępowania również dostępne pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podstawowe dane postępowania:

 • Przedmiot postępowania:
  Budowa kompleksowej zagrody pokazowej żubrów w Kopnej Górze - etap II (pakiet I – paśnik z cielętnikiem)  i etap III (pakiet II – instalacje sanitarne)
 •  Tryb postępowania
  Tryb podstawowy
 •  Data publikacji
  2021/08/03
 • Data składania ofert
  2021/08/18

Supraśl, dnia 03.08.2021

OGŁOSZENIE
 

Nadleśnictwo Supraśl informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Budowa kompleksowej zagrody pokazowej żubrów w Kopnej Górze - etap II (pakiet I – paśnik z cielętnikiem)  i etap III (pakiet II – instalacje sanitarne)" znak sprawy: SA.270.12.2021. Ogłoszenie do pobrania

 

Ogłoszenie oraz dokumentacja (SWZ, załączniki do SWZ) dotycząca postępowania są dostępne pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2021-08-03. Otrzymało ono nr: 2021/BZP 00134691/01.

 

Zapraszamy do składania ofert przez platformę zakupową Nadleśnictwa Supraśl, pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Supraśl, 04.08.2021 r.

Informacja:

Nadleśnictwo Supraśl udostępnia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  pn. „Ochrona czynna siedlisk lasowych, borów mieszanych świeżych oraz mokradeł na terenie Nadleśnictwa Supraśl w roku 2021” znak sprawy: SA.270.11.2021. Informacja do pobrania

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Supraśl, 11.08.2021 r.

Informacja:

Nadleśnictwo Supraśl udostępnia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  pn. „Budowa kompleksowej zagrody pokazowej żubrów w Kopnej Górze - etap II (pakiet I -instalacje elektryczne, pakiet III – paśnik z cielętnikiem)  i etap III” - pakiet I; znak sprawy: SA.270.9.2021. Informacja do pobrania

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Supraśl, 13.08.2021 r.

Informacja:

Nadleśnictwo Supraśl udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. „Utrzymanie stada wolnościowego żubrów w latach 2021- 2022 oraz przywrócenie i utrzymanie właściwego stanu siedlisk 3 chronionych gatunków roślin w Nadleśnictwie Supraśl” znak sprawy: SA.270.10.2021 Informacja do pobrania

Informacja wraz z całą dokumentacją do postępowania również dostępne pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Supraśl, 13.08.2021 r.

Informacja:

Nadleśnictwo Supraśl udostępnia informację z otwarcia ofert dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Utrzymanie stada wolnościowego żubrów w latach 2021- 2022 oraz przywrócenie i utrzymanie właściwego stanu siedlisk 3 chronionych gatunków roślin w Nadleśnictwie Supraśl” znak sprawy: SA.270.10.2021. Informacja do pobrania

Informacja oraz dokumentacja do postępowania również dostępna pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl. Informacja do pobrania

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Supraśl, dnia 13.08.2021 r.

OGŁOSZENIE

Nadleśnictwo Supraśl informuje o wyniku postępowania (ogłoszenie nr 2021/BZP 00148468/01). Ogłoszenia oraz dokumentacja dotycząca udzielenia zamówienia publicznego pn. „Ochrona czynna siedlisk lasowych, borów mieszanych świeżych oraz mokradeł na terenie Nadleśnictwa Supraśl w roku 2021” znak sprawy: SA.270.11.2021 również dostępna pod adresem: https://suprasl.bialystok.lasy.gov.pl/zamowienia-publiczne. Ogłoszenie do pobrania

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Supraśl, 18.08.2021 r

Informacja:

Nadleśnictwo Supraśl udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. „Budowa kompleksowej zagrody pokazowej żubrów w Kopnej Górze - etap II (pakiet I – paśnik z cielętnikiem) i etap III (pakiet II – instalacje sanitarne)” znak sprawy: SA.270.12.2021 Informacja do pobrania

Informacja wraz z całą dokumentacją do postępowania również dostępne pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Supraśl, 18.08.2021 r.

Informacja:

Nadleśnictwo Supraśl udostępnia informację z otwarcia ofert dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Budowa kompleksowej zagrody pokazowej żubrów w Kopnej Górze - etap II (pakiet I – paśnik z cielętnikiem) i etap III (pakiet II – instalacje sanitarne)” znak sprawy: SA.270.12.2021. Informacja do pobrania

Informacja oraz dokumentacja do postępowania również dostępna pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl. Informacja do pobrania

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Supraśl, dnia 19.08.2021 r.

Ogłoszenie

Nadleśnictwo Supraśl informuje o wyniku postępowania (ogłoszenie nr 2021/BZP 00153645/01). Ogłoszenia oraz dokumentacja dotycząca udzielenia zamówienia publicznego pn. „Budowa kompleksowej zagrody pokazowej żubrów w Kopnej Górze - etap II (pakiet I -instalacje elektryczne, pakiet III – paśnik z cielętnikiem) i etap III” znak sprawy: SA.270.9.2021 również dostępna pod adresem: https://suprasl.bialystok.lasy.gov.pl/zamowienia-publiczneOgłoszenie do pobrania

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Supraśl, 24.08.2021r.

Informacja:

Nadleśnictwo Supraśl udostępnia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. "Utrzymanie stada wolnościowego żubróww latach 2021-2022oraz przywrócenia i utrzymania właściwego stanu siedlisk 3 chronionych gatunków roślin w Nadleśnictwie Supraśl"; znak sprawy: SA.270.10.2021. Informacja do pobrania

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Supraśl, dnia 01.09.2021 r.

Informacja:

 

Nadleśnictwo Supraśl informuje, że poniżej znajduje się zawiadomienie o unieważnieniu w części I (Pakiet I) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kompleksowej zagrody pokazowej żubrów w Kopnej Górze - etap II (pakiet I – paśnik z cielętnikiem) i etap III (pakiet II – instalacje sanitarne)” znak sprawy: SA.270.12.2021. Do pobraniaLista ogłoszonych postępowań do dnia 30.06.2021 r. Do pobrania

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Supraśl, dnia 03.09.2021 r.

OGŁOSZENIE

Nadleśnictwo Supraśl informuje o wyniku postępowania (ogłoszenie nr 2021/BZP 00153645/01). Ogłoszenia oraz dokumentacja dotycząca udzielenia zamówienia publicznego pn. „Budowa kompleksowej zagrody pokazowej żubrów w Kopnej Górze - etap II (pakiet I -instalacje elektryczne, pakiet III – paśnik z cielętnikiem) i etap III” znak sprawy: SA.270.9.2021 również dostępna pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/lasy_suprasl. Ogłoszenie do pobrania