Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

Nadleśnictwo Supraśl prowadzi gospodarkę leśną zgodną z zasadami FSC oraz PEFC

       FSC jest skrótem angielskiej nazwy organizacji Forest Stewardship Council FSC®C168369. Celem jej działalności jest popularyzacja gospodarki leśnej prowadzonej na zasadach uwzględniających oprócz aspektów ekonomicznych również społeczne i przyrodnicze. Ten certyfikat ma większość jednostek LP. Na produktach leśnych (najczęściej drzewnych), które pochodzą z tych lasów, umieszczane jest logo systemu FSC.

     PEFC jest skrótem angielskiej nazwy międzynarodowej organizacji pozarządowej Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes. Została ona utworzona, by wspierać zasady zrównoważonej gospodarki leśnej. Jej celem jest ocena i wzajemne uznawanie krajowych systemów certyfikacji leśnej. W związku z tym ta certyfikacja jest prowadzona według standardów krajowych, akredytowanych przez PEFC.

      Przyznanie certyfikatu potwierdza, że lasy są zarządzane poprawnie na każdym etapie – od wysiania nasion w szkółkach, poprzez zabiegi hodowlane i ochronne, do wycinki i sprzedaży drewna. Certyfikacja gospodarki leśnej jest dla Lasów Państwowych korzystna, ponieważ na całym świecie rośnie zapotrzebowanie na surowiec certyfikowany – poszukuje go wielu renomowanych producentów wyrobów z drewna.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku informuje, że został przyznany certyfikat FSC®NC-FM/COC-015247 obejmujący 28 nadleśnictw działających na obszarze administracyjnym RDLP.

Wszystkie nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP w Białymstoku (z wyłączeniem Nadleśnictw: Browsk, Hajnówka i Białowieża) objęte są certyfikatem PEFC o numerze BVCPL/PEFCFM/11/1