Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Supraśl spotykamy się niemal ze wszystkimi nizinnymi typami siedliskowymi lasu. Największą powierzchnię zajmują bór mieszany świeży oraz las mieszany świeży (blisko 80% powierzchni naszych lasów).