Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Supraśl nie prowadzi nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych.

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje Starostwo Powiatowe w Białymstoku.