Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na gruntach w trwałym zarządzie Nadleśnictwa Supraśl według wykazu Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody znajduje się 38 pomników przyrody (w tym jeden pomnik grupowy). Ochroną pomnikową objętych jest 37 drzew (18 dębów szypułkowych, 8 jesionów, 4 sosny, 2 świerki, 2 wiązy górskie, 1 klon zwyczajny, 1 grab i 1 lipa drobnolistna) oraz 2 głazy narzutowe.
W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajduje się dalszych 11 pomników przyrody.