Położenie

Nadleśnictwo Supraśl jest jednym z siedmiu nadleśnictw obejmujących swym zasięgiem obszar Puszczy Knyszyńskiej. Zajmuje jego centralną część dzięki czemu tworzące je lasy tworzą jeden zwarty kompleks leśny.

Historia

Historia gospodarującego w centralnej części Puszczy Knyszyńskiej Nadleśnictwa Supraśl nierozerwalnie wiąże się z bogatą historią tego kompleksu leśnego.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.